İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi

İç Denetim Mevzuatı

 

 
     ■ Birincil Düzey Mevzuat
         5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri
         5018 Değişikliği
         5436 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri
     

     ■ İkincil Düzey Mevzuat
         İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
         İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
         İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
         Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
         Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
        
     ■ Üçüncül Düzey Mevzuat

         Üst Yönetici Rehberi
         Kamu İç Denetim Standartları
         Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
         Kamu İç Denetim Raporlama Standartları
         Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Calışma Esas ve Usulleri
         Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
         Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi
         Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
         Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2011-2013)
         Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
         Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller
         İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:1)
         İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:2)
         İç Denetçi Adaylarının Belirlenmesinde Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No:3)
         İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4)
         İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

 

 

        ■ Uluslararası Mevzuat

        Uluslararası İç Denetim Standartları

Bu sayfa İç Denetim Birimi tarafından en son 08.04.2013 23:22:43 tarihinde güncellenmiştir.