İç Denetim Başkanlığı

İç Denetim Başkanlığı

2018 Yılı İç Denetim Programı üçüncü dönem denetim bilgilendirme yazıları aşağıdaki Fakültelerimize gönderilmiştir:

  • İlahiyat Fakültesi
  • İletişim Fakültesi
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Spor Bilimleri Fakültesi
  • Tıp Fakültesi

Denetim, öğrenci belgesi işlemleri, sınav güvenliği işlemleri, ders seçim işlemleri, veri yükleme (fotoğraf vb.), kayıt dondurma ve yenileme işlemleri, ilişik kesme işlemleri süreçlerini kapsamaktadır.

Denetimle;

  • Süreçlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun,
  • Süreçlerin etkin ve verimli yürütülüp yürütülmediğinin,
  • Süreçlere ilişkin kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığının,
  • İç kontrol sistem etkililiğinin,
  • Süreçlerden yararlananların memnuniyet düzeylerinin,

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Denetimde genel olarak belge inceleme, görüşme, benzer üniversitelerle karşılaştırma yöntemlerine başvurulacaktır.

Denetim faaliyetinin Üniversitemiz faaliyetlerine değer katması ve faaliyetleri geliştirmesi dileğiyle...

Bu sayfa İç Denetim Başkanlığı tarafından en son 10.09.2018 12:36:21 tarihinde güncellenmiştir.

İç Denetim Başkanlığı