HABERLER

 • İSMMO'nun İç Denetime Genel Bir Bakış Kitabı Yayınlandı...
 • 2018 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu yayımlandı
 • İç Denetçiler Yapay Zekayı Ele Aldı...
 • Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği Rehberi
 • İç Denetçiler İnovasyon ve Çevik Denetim Anlayışını Tartıştı...
 • Farkındalık ayı bağlamında Prof Dr. Nuran CÖMERT Hocamız iç kontrol iç denetim ilişkisini ele aldı...
 • TEİD tarafından düzenlenen "Etik Açıdan "Fit" Olmak İçin Neler Yaparsınız? BP Örneği" adlı etkinliğe katıldık
 • TİDE ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından İç Denetim Açısından Yönetim Kurullarının Sorumlulukları webinarı 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
 • 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu Yayımlandı
 • İç denetçiler toplandı...
 • EUA's 2017 Annual Report is now available.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişti
 • Kidder Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi konulu sunum İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem Çetin tarafından gerçekleştirildi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar değişti
 • Akademik Teşvik Yönetmeliği Değişti
 • 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu Yayımlandı
 • HIZLI ERİŞİM