Başkanın Mesajı

Üniversitemizde yürütülen iç denetim faaliyetinin amacı,

faaliyetlerin; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini,

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını,

üretilen bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini,

sağlamaktır.

İç denetim faaliyeti ile Üniversite varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi konularında Yönetime önerilerde bulunulacaktır. İç Denetim Birimi, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede Üniversiteye danışmanlık hizmeti sunar.

Dr. Cem ÇETİN

CGAP

foto2.jpg (18 KB)

Bu sayfa İç Denetim Başkanlığı tarafından en son 13.12.2019 17:03:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM